Byrum      -    Arkitektur

NY BOLIGBEBYGGELSE VED JOMFRULÅGEN?
Kommunen har haft et planforslag til høring i begyndelsen af 2018, der skal give mulighed for at opføre nye boliger på arealet mellem Helios og Hotel Færgegaarden.

Jeg har som høringssvar bl.a. foreslået:
Ny bebyggelse placeres så Hotel Færgegården fortsat blive meget synlig i gadebilledet og fra terrassen ved HELIOS og at Jomfrulågen udformes som en del af en samlet attraktiv forbindelse fra gågaden til havnebadet:

Placeholder Picture


Her er forsøgt illustreret forskellen på udsigt og lys i boligerne langs Jomfrulågen hhv. i forslaget med bebyggelsen placeret lidt "skråt" (billedet til venstre) contra i det kommunale planforslag (billedet til højre):

Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture

Kommunen vedtog dog endeligt en plan med en meget smal Jomfrulågen og en ikke sammenhængende bebyggelse ved Banegårdspladsen (se billede nedenfor).

Fortsat parkeringen foran Helios og indkørsel til den ny bebyggelse lige ved siden af Helios. Den nye bebyggelse hindrer udsyn til Hotel Færgegaarden fra Helios terasse:

Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture

Jeg og Biografforeningen Helios fremsendte også et ændringsforslag (se billederne herunder) til den kommunale plan. Vi foreslog bebyggelse i hele grundens længde langs Banegårdspladsen, men trukket tilbage, så der fortsat ville være udsigt til Hotel Færgegården fra terrassen ved Helios og skabt et helstøbt byrum i området. 

Det fik den bemærkning fra kommunens forvaltning – i forvaltningens indstilling til politikerne - at det ville betyde en væsentlig indskrænkelse af byggemulighederne på grunden. Dette er ikke sandt. Der kan bygges ca. det samme antal m2.
Det har kommunens forvaltning erkendt. Desværre først efter at sagen var afgjort.
Den forkerte kommentar har således været en del af politikernes beslutningsgrundlag i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.
- Det er just ikke god sagsbehandling.

Placeholder Picture
Placeholder PictureDet er lidt tankevækkende at området kunne have kommet til at se sådan ud, hvis ikke byens borgere havde reageret så kraftig mod dette forslag, som de gjorde. ( Illustration fra kommunens lokalplanforslag ):

Placeholder Picture

HELIOS - SOM DET IKKE BLEV:
Mit forslag var at Helios og forhuset ved Østergade 26A kobles sammen til ét bygningskompleks, forbundet af et gennemgående gangareal, som de enkelte funktioner i huset kobles på. 

Der bliver således indgang både fra Østergade og fra Banegårdspladsen. På den måde ville HELIOS være blevet bedre integreret i byen og bedre kunne understøtte livet i gågaden.

Slagterigrunden  - som det ikke bliver:
Fordi der i skitsen her- ud over alt det andet - også er vist nogle nye (ferie)boliger i båndet mod Havnegade. Boliger ønskes a priori ikke, fordi det - som det fremføres - vil give gener for eksisterende virksomheder i området. Om det rent faktisk ville blive tilfældet, er der vist ikke nogen der har regnet på. Boligerne ville give økonomi i omdannelsen, liv undenfor "lukketid" og flere folk i byen.  

Som fx vist herunder:

Placeholder Picture
Placeholder Picture

Højfyns Friluftscenter - som det blev.
Jeg har hjulpet Tommerup spejderne med at tegne deres nye friluftscenter. Videoen viser nogle billeder fra skitseprojektet og af det færdige hus.

Torvet i Faaborg - Oplæg fra 2015 :
(I anledning af Ugeavisen Faaborgs feature om denne plads.)
Shopping Faaborg, Turistforeningen og byens andre foreninger og aktører sætter sig sammen med Faaborg-Midtfyn kommune og laver
-en ”Årskalender” for brugen af Torvet
-og udvikler ”boder” og andet praktisk ”grej” som de forskellige aktører kan bruge ifb. med aktiviteter på Torvet : ” Bylivs hjælpedepot”.

Tovekalender (tænkt eksempel):
Markeds uger/weekends
Skulptur uge
Lyskunst uge
Sne uge
Vintersportsuge
Sejl- og søsportsuge (foreningerne viser sig frem + midlertidige vandbassiner med modelbåde/skibe)
Lysets uge (fakler mv.)
Lege uge/weekend
Veteranbil/motorcykel uge/weekend
Kunstuge
Gourmet uge/weekend
etc......, kun fantasi, gå på mod og engement sætter grænser

50434661  
m.jensen55@gmail.com